GDPR

Persoonlijke gegevensbescherming naar aanleiding van de GDPR

 

De General Data Protection Regulation (GDPR), of in het Nederlands de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), wordt vanaf 25 mei 2018 verplicht in alle EU-lidstaten.


Deze nieuwe Europese verordening is bedoeld om de privacy van Europese burgers te beschermen, maar het geeft ook meer rechten aan natuurlijke personen rond hun privacy. Hierdoor is het belangrijk dat u als zorgvrager weet dat ik als gespecialiseerd voetverzorger bepaalde persoonsgegevens van u vraag voor het uitvoeren van een voetverzorging die aansluit bij uw profiel. Door het ondertekenen van deze verklaring, geeft u mij toestemming om deze gegevens te noteren en op te slaan in een patiëntenbestand.


Uw identiteitsgegevens zoals naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, … die noodzakelijk zijn voor de administratie en eventuele communicatie met collega-gespecialiseerde voetverzorgers en aanverwante beroepen zoals arts, verpleegkundige, podoloog, kinesitherapeut, … worden bijgehouden in een patiëntenbestand.


Uw patiëntenfiche wordt digitaal en/of als papieren versie bijgehouden: alle voetklachten en evoluties worden hierin genoteerd. Deze gegevens worden gebruikt voor het optimaliseren van de behandeling, voor overleg met eventuele collega’s en mogelijke doorverwijzing naar aanverwante beroepen.


Uw medische gegevens die belangrijk zijn voor het uitvoeren van de voetverzorging worden in deze fiche vastgelegd. Mogelijke hartpathologie, vaatpathologie, het gebruik van bloedverdunners, aandoeningen zoals diabetes, reuma, neuropathie, behandeling met cytostatica (chemotherapie), huidaandoeningen, allergie, overdraagbare aandoeningen, … kunnen van het grootste belang zijn en vragen een aangepaste voetverzorging.


Het maken en gebruik van foto’s van uw voetproblematiek kunnen belangrijk zijn in de opvolging en controle. Deze foto’s kunnen ook gebruikt worden voor overleg met collega’s en/of doorverwijzing naar aanverwante beroepen.