Kwaliteitslabel BVV

In het nieuwe accreditatiesysteem maken we een onderscheid tussen de Gespecialiseerde Voetverzorgers die reeds zelfstandig waren vóór 2018 en Gespecialiseerde Voetverzorgers die zich pas zelfstandig vestigen vanaf 2018. Dit onderscheid moeten we maken omdat sinds 2018 de vestigingswet door de Vlaamse regering, onder druk van Europa, afgeschaft is en er wettelijk gezien geen beroepsbekwaamheid meer vereist wordt om zich te vestigen als Gespecialiseerd Voetverzorger. Het is dus aan de beroepsvereniging om de zorgvragers duidelijk te maken welke Gespecialiseerde Voetverzorgers opgeleid zijn volgens het ‘Beroepscompetentieprofiel van zelfstandig gespecialiseerd voetverzorger’, opgesteld door de SERV in 2008 ( zie voetmagazine.be of SERV.be) en wie geen erkende opleiding volgde.

 

Wij hopen dat deze situatie in de toekomst wettelijk zal geregeld worden, maar in afwachting hiervan nemen wij als beroepsvereniging onze verantwoordelijkheid op om de zorgvragers te informeren over welke voetverzorgers er een BVV-kwaliteitslabel bezitten. 

 

Wij staan hiermee garant met het kwaliteitslabel dat uw voeten in goede handen zijn.